Wykształcenie
1989-1995 - studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
1998 - specjalizacja I stopnia z medycyny nuklearnej
1998 - tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Radę II Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy "Wartość badań obrazowych w diagnostyce guzów nadnerczy", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowskiego
1999 - certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
2002 - specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej
2003 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt.: Przydatność endosonografii w diagnostyce przetok i ropni odbytu. Promotor: prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowski
2011 - tytuł naukowy prof. nadz. dr hab. med. nadany w Instytucie Reumatologii i WUM
2012 - tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP

Przebieg pracy zawodowej
1995-1996 - staż podyplomowy w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie
Od roku 1996 (z 4-letnią przerwą) jestem zatrudniona w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku adiunkta
Od roku 2008 jestem konsultantem w zakresie badań ultrasonograficznych przezodbytniczych (endosonograficznych) Oddziału Proktologii Szpitala na Solcu (ordynator: dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczak) i Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego (ordynator: dr hab. med. Marek Szczepkowski).
Od roku 2010 jestem Kierownikiem Zakładu Radiologii Instytutu Reumatologii w Warszawie.

Aktywność dydaktyczna i naukowa
Od roku 1998 roku prowadzę wykłady i seminaria dla studentów polskich i anglojęzycznych II Wydziału Lekarskiego oraz studentów Wydziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od roku 2002 jestem wykładowcą na szkoleniach z zakresu ultrasonografii przezodbytniczej odbytu i odbytnicy organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
Od roku 2003 prowadzę wykłady na kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, oraz na zaproszenie regionalnych oddziałów towarzystw naukowych
Od roku 2008 jestem razem z dr hab. med. Małgorzatą Kołodziejczak kierownikiem naukowym kursu pn.: Diagnostyka i leczenie chorób proktologicznych, organizowanego przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii w Zamościu

Inne
Jestem opiekunem 6 przewodów doktorskich, w tym 3 zakończonych
Od roku 1997 należę do kolegium redakcyjnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - Ultrasonografia
Od roku 2004 jestem redaktorem działowym dwóch międzynarodowych czasopism: New Medicine oraz JOSE.
Od roku 2007 jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma New Medicine
Od roku 2008 jestem członkiem Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, od roku 2009 członkiem Rady Naukowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
W latach 2001-2003 byłam kierownikiem programu badawczego finansowanego przez KBN (Projekt nr 6 PO5B 023 21) pn.: Przydatność endosonografii trójwymiarowej w diagnostyce chorób odbytu i odbytnicy
Od 20012 jestem redaktorem naczelnym Journal of Ultrasonography

Journal of Ultrasonography

Dorobek naukowy
Monografie
Endosonografia w diagnostyce chorób odbytnicy i kanału odbytu. I. Sudoł - Szopińska. Wydawnictwo Medyczne MakMed Gdańsk 2001, seria wydawnicza Ultrasonografia Praktyczna, red. W. Jakubowski
Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego. red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2004
Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński T. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2007
Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
Standardy postępowania diagnostyczno-profilaktycznego okołoporodowych uszkodzeń zwieraczy odbytu. Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Romuald Dębski. Warszawa, Medical Communications 2012

Monografie Monografie Monografie Monografie
Wybrane rozdziały w książkach
1. Badania obrazowe narządów jamy brzusznej. W. Jakubowski, I. Sudoł-Szopińska, w: Chirurgia, red. prof. dr hab. med. W. Noszczyk, PZWL Warszawa 2005
2. Przezpowłokowe badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego, I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2005
3. Badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2005
4. Nerki. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007
5. Pęcherz moczowy. w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007
6. Diagnostyka usg zapalnych chorób nerek i chorób miąższu nerek. Sudoł-Szopińska I., Wypych-Birecka M, w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007
7. Anatomia ultrasonograficzna i technika badania endosonograficznego 2D kanału odbytu. I. Sudoł-Szopińska, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
8. Przetoka odbytu w endosonografii 2D - Iwona Sudoł-Szopińska. w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
9. Ropień odbytu w endosonografii 2D, Sudoł-Szopińska I, Stefański R, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
10. Przedoperacyjna ocena zwieraczy odbytu w endosonografii 2D, Sudoł-Szopińska I. w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
11. Endosonografia w kontrolach pooperacyjnych. Stefański R, Sudoł-Szopińska I, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
12. Badanie endosonograficzne bańki odbytnicy i zwieraczy odbytu. I. Sudoł-Szopińska, w: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, III Wydanie, red. prof. dr hab. med. W. Jakubowski, Warszawa Zamość 2008
13. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M. Pelvic floor disorders. Wydanie I. Italia 2010, Milan: Springer, red. Giulio A. Santoro,Andrzej P. Wieczorek, Clive I. Bartram, ISBN 978-88-470-1541-8. Investigation and management of complications after coloproctological surgery. Invited commentary, str. 725-727

Wybrane artykuły
1. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Anal sphincters defects-verification of the anal ultrasound in 'bimanual' examination. EJU 2000;13:25-9
2. Sudoł - Szopińska I, Wojciechowski K, Jakubowski W, Sarti D, Jóźwiak D. Możliwości ultrasonografii doodbytniczej w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Ultrasonografia 2001;6:24-27
3. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Problem nietrzymania stolca u dorosłych. Med Rodzinna 2001;15:193-196
4. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Postępy w diagnostyce endosonograficznej nowotworów odbytnicy. Onkol Pol 2001;4:131-134
5. Sudoł - Szopińska I, Szczepkowski M, Jóźwiak W, Jakubowski W. Anal ultrasound in the diagnosis of anal carcinoma. Case report. Radiol Oncol 2001;35 (4):273-6
6. Sudoł - Szopińska I, Cendrowski K, Stelmachów J, Jakubowski W, Szczepkowski M. Endosonografia zwieraczy odbytu u kobiet w ciąży. Ginekologia Praktyczna 2001;9,(62):20-23
7. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jóźwiak W, Jakubowski W. Zastosowanie endosonografii kanału odbytu u osób po urazach zwieraczy. Własne przypadki. Proktologia 2001; 4:400-9
8. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Ciesielski A. Ocena znaczenia mięśnia zwieracza wewnętrznego u osób z neurogenną niewydolnością zwieraczy. Pamiętnik Zjazdowy, 60 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, 12-15.09.2001, t II, 203-209
9. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Rola endosonografii w diagnostyce przetok odbytniczo-pochwowych. Ginekologia Praktyczna XII 2001/I 2002;10 (63):9-15
10. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W. Endosonography of anal canal diseases. Ultrasound Quarterly 2002;18 (1):13-33
11. Sudoł-Szopińska I, Ciesielski A, Bielecki K, Jakubowski W, Baczuk L, Tarnowski W. Endosonografia zwieraczy odbytu u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Korelacja z manometrią. Pol Przegl Chir 2002;74,12:1194-1203
12. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Szczepkowski M. Contrast enhanced endosonography for the diagnosis of anal and ano-vaginal fistulas. J Clin Ultr 2002;30 (3):145-151
13. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Panorska A, Jakubowski W. Endosonographic appearance of the anal sphincters in patients following colostomy. Radiol Oncol 2002;36 (1):13-23
14. Sudoł-Szopińska I, Gęśla J, Jakubowski W, Noszczyk W, Sarti D. Reliability of endosonography in evaluation of anal abscesses and fistulas. Acta Radiologica 2002;43 (6):599-602.
15. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W, Panorska A. Przydatność endosonografii u osób z wykonanym odbytem brzusznym przed decyzją o wykonaniu operacji odtwórczej. Pol Merk Lek 2002; 13 (78): 484-486
16. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Szczepkowski M, Sarti D. Usefulness of the hydrogen peroxide enhancement in the diagnosis of the anal and ano-vaginal fistulas. Eur Radiol 2003;13:1080-1084
17. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Jakubowski W. Przydatność endosonografii w diagnostyce nietypowych ropni odbytu. Opis przypadku. Ultrasonografia 2003;12:88-92.
18. Kołodziejczak M, Stefański R, Sudoł-Szopińska I. Zastosowanie ultrasonografii przezkroczowej i przezodbytniczej w diagnostyce choroby Verneuila. Ultrasonografia 2003;14:27-30
19. Sudol-Szopinska I, Cendrowski K, Sawicki W, Szopiński T, Panorska AK. Endosonografia kanału odbytu w diagnostyce przetok odbytniczo-pochwowych i przednich urazów zwieraczy odbytu. Ginekol Prakt 2004;2:38-44
20. Sudol-Szopinska I, Szczepkowski M, Panorska AK, Szopiński T, Jakubowski W. Comparison of contrast-enhanced with non-contrast endosonography in the diagnostics of anal fistulas. Eur Radiol 2004;14:2236-41
21. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. Urology 2009;74:1232-33
22. Sudoł-Szopińska, Radkiewicz J, Jakubowski W. Uszkodzenia zwieraczy odbytu po porodach z zastosowaniem kleszczy położniczych. Część druga: przydatność endosonografii. Gin Prakt 2006;4:17-22
23. Sudoł-Szopińska I. Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu w ocenie endosonograficznej. (artykuł redakcyjny). Ultrasonografia 2007;29:9-15
24. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Postępy w diagnostyce endosonograficznej nowotworów odbytnicy. Nowiny Lekarskie 2007;76:485-88.
25. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Maletka A. Przetoki odbytniczo-pochwowe - aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Medycyna Rodzinna 2008,1:7-11
26. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. Urology 2009;74:1232-33
27. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Grochowicz P, Bierca J. Odroczone operacje naprawcze zwieraczy odbytu - doświadczenie własne. Nowa Medycyna 2009;3:159-162
28. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. J Urology. 2009;74(6):1232-1233.
29. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Stefański R, Panorska AK, Gardyszewska A, Krasnodębski I. Anal endosonographic findings in women after vaginal delivery. Eur J Radiol. 2009; (Epub ahead of print)
30. Dobruch -;Sobczak K, Cygan M, Sudoł-Szopińska I, Roszkowska-Purska K. Ocena przydatności sonomammografii w diagnostyce raków przedinwazyjnych - na podstawie doświadczeń własnych. Ultrasonografia. 2010;10:36-40.
31. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Furmanek M, Szczepkowski M. Miejsce współczesnej endosonografii w diagnostyce powikłań po operacjach koloproktologicznych. Nowa Medycyna. 2010;3:374-389.
32. Dobruch-Sobczak K, Sudoł-Szopińska I. Przegląd metod obrazowych stosowanych w diagnostyce raka piersi. Ultrasonografia. 2010;10(41):73-80.
33. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A, Dembowska-Bagińska B, Perek D. Incidental sonographic detection of mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the uninary bladder. J Clin Ultras. 2011 Jan 10. [Epub ahead of print] DOI: 10.1002/jcu.20786
34. Sudoł-Szopińska I, Radkiewicz J, Panorska AK, Jakubowski W, Szopiński T, Kawka J. Postpartum endoanal ultrasound findings in primiparous women after vaginal delivery. Acta Radiol. 2010;51(7):819-824.
35. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Szopiński. T. The accuracy of a postprocessing technique - Volume Render Mode - in three-dimensional endosonography of anal abscesses and fistulas. Dis Colon Rectum 2011;54(2):238-44.
36. Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część I: Powstawanie nacieków zapalnych w błonie maziowej. Sudoł-Szopińska I, Kontny E, Maśliński W, Prochorec-Sobieszek M, Kwiatkowska B, Zaniewicz-Kaniewska K, Warczyńska A. J Ultrason 2012; 12 (48) 202-213.
37. Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część II: Badania obrazowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Sudoł-Szopińska I, Zaniewicz-Kaniewska K, Warczyńska A, Matuszewska G, Saied F, Kunisz W. J Ultrason 2012; 12 (49):319-328.
38. Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część I-III: Sonohistologia oraz ogólne zasady badania na przykładzie nerwu pośrodkowego. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I. J Ultrason 2012; 12 (49):120-163.
39. Ocena ultrasonograficzna mięśni zwieraczy odbytu u pacjentów przed operacją i po operacji przewlekłej szczeliny odbytu. Kucharczyk A, Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Nowa Medycyna 2012;1:3-6.
40. Nietrzymanie stolca - cicha choroba. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Gastroeneterologia Praktyczna 2012; 3(16):40-46. Utility of transperineal and anal ultrasonography in the diagnostics of hidradenitis suppurativa and its differentiation from a rectal fistula. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I , Wilczyńska A, Bierca J. Postępy Hig Med Dośw 2012; 66: 838-842.
41. Autologous growth factors used for the treatment of recurrent fistula-in-ano preliminary results. Kucharczyk A, Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Bielecki K. Tech Coloproctol. 2012 Nov 29. [Epub ahead of print]
42. Very rare case of rectal carcinosarcoma: a case report. Kołodziejczak M, Bielecki K, Sudoł-Szopińska I, Szcześniak A, Obcowska A. Tech Coloproctol. 2012 Nov 29. [Epub ahead of print]

Członkostwo w towarzystwach medycznych
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Polski Klub Koloproktologii
European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)
Polskie Towarzystwo ReumatologiczneNa skróty

- Nietrzymanie moczu u kobiet oraz mężczyzn
- Urolog na Ursynowie
- Dojaz urolog Warszawa Ursynów
- Tomasz Szopiński wykształcenie, przebieg pracy klinicznej
- Zakres konsultacji: nietrzymanie moczu, rak stercza, rak pęcherza
   moczowego, kamica moczowa

- Gabinet urologiczny Warszawa
- Diagnostyka i monitorowanie chorób odbytu i odbytnicy
- USG na Ursynowie
- Dojazd gabinet USG Warszawa Ursynów
- Iwona Sudoł-Szopińska wykształcenie, przebieg pracy klinicznej
- Wykonywane badania USG przy wskazaniach: ropień i przetoka
   odbytu, nietrzymanie stolca i gazów

- Gabinet USG Warszawa